Ovaj link vas vodi na platformu sa probnim kadrovima Ničega.

Pristup je za sada omogućen samo snimateljima, montažerima, istraživačima i finansijerima filma.

Platforma se sastoji od 5 nivoa, koji se odnosa na 5 faza snimanja.

Samo snimatelji koji su predali materijale za prethodnu fazu mogu preći na sledeći nivo.

Slobodnije rasprave radi, svi klipovi i komentari su anonimni, tj. potpisi im se automatski uklanjanju.

Više informacija u biltenima u rubrici DOWNLOAD.