O NIŠTA

BIlo jednom jedno Ništa…

A sve i da nije, danas je tu, prisutnije, svrsishodnije i nesvhaćenije nego ikad. Jedino univerzalno iskustvo, imanentnost svake promene, trn u egu zapadnog društva, poslednja i prva tema svetske dokumentaristike.

Od paganskih kosmogonija do kvantnih apstrakcija svemira, preko raznih nirvana, sudilišta, jin-i-jangova, nula, placeba, bankrota, relativizacija, tabula raza, klasnih stigmi, strahova od praznina, iluzija istrajnosti, nemogućnosti suočavanja i paradoksa postojanja, Ništa se dojmi najstarijim i najtrajnijim izazovom ljudskog poimanja stvari.

Kroz razne faze mistifikacija, odbijanja ili strahopoštovanja, sve civilizacije su pokušavala da ga racionalizuju, ali nijedna nije uspela. Filozofi su se lomili da ga osmisle, duhovnici da ga dosegnu, naučnici da ga stvore, astronomi da ga lociraju, teolozi da ga udome, matematičari da ga teoretizuju, političari da ga ovaplote, narod da ga ignoriše, ali ništa – Ništa je vazda ostajalo nedokučivo.

Ali ma koliko uznemiravajuće delovalo, Ništa se oduvek pokazalo sposobnim da uzdrma dogmatske osnove svojevremenih shvatanja – bilo u razbijanju mitova o božanskom stvaranju, u radikalnim uvođenju nule u matematiku, u renesansnoj rekonceptualiziciji perspektive, u kadriranju egzistencijalnih kriza u poslednja dva veka, u prozivanju sadašnjeg ekonomskog ćorsokaka i ko zna još ubuduće gde.

Danas kao i ranije, reinterpretacija poimanja Ničega mogla bi da unapredi –  ili bar zaleči – naš način razmišljanja, osećanja i postupanja. Kao takav, sastavni, suštinski deo naše stvarnosti, Ništa se nameće i kao više nego legitimna tema za dokumentarni film.

Ova dokumentarna parabola se tako zasniva na pokušaju da se stvori originalna, inspirativna i pristupačna kritika savremenog društva – s aspekta Ničeg.