Između filmova, učimo i predajemo. Gde god, po akademijama, festivalima, filmskim vozovima, brodovima i inim radionicama. Doktorantica Mila je više akademski tip, dok pučista Boris pride žonglira i sa realpolitikom, infografikom i satirom. Ne predajemo isto što i drugi, znači nemojte nas zvati za obične stvari, ali izvolite za sve ostalo. Preferiramo napredne studente i vrlo motivisane početnike.